Bắt cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 300 triệu đồng

Đối tượng Bửu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: CA HT
Đối tượng Bửu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: CA HT
Đối tượng Bửu bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng. Ảnh: CA HT
Lên top