Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt các đối tượng núp ở nghĩa trang, cướp hơn 200 triệu đồng