Bắt các đối tượng núp ở nghĩa trang, cướp hơn 200 triệu đồng