Bắt các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp hòm công đức

Các đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Các đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an. Ảnh: CA.
Lên top