Bình Dương:

Bắt băng nhóm chuyên rạch túi trộm tiền của công nhân ở khu công nghiệp

Băng nhóm rạch túi trộm tài sản công nhân bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Băng nhóm rạch túi trộm tài sản công nhân bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Băng nhóm rạch túi trộm tài sản công nhân bị công an bắt giữ. Ảnh công an cung cấp
Lên top