Bắt ba đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”

3 đối tượng tại cơ quan điều tra
3 đối tượng tại cơ quan điều tra
3 đối tượng tại cơ quan điều tra
Lên top