Bắt 8 tạ thực phẩm bẩn trên xe khách

8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
8 tạ thực phẩm bẩn vừa được bắt giữ. Ảnh: CA HT
Lên top