Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Các bị can liên quan đến đường dây sách giáo khoa giả.
Các bị can liên quan đến đường dây sách giáo khoa giả.
Các bị can liên quan đến đường dây sách giáo khoa giả.
Lên top