Bắt 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể giấu trong thùng nhựa đổ bêtông

Nhóm 4 người phụ nữ bị bắt khi đang lên xe rời khỏi Bình Dương.
Nhóm 4 người phụ nữ bị bắt khi đang lên xe rời khỏi Bình Dương.
Nhóm 4 người phụ nữ bị bắt khi đang lên xe rời khỏi Bình Dương.
Lên top