Bắt 4 đối tượng môi giới đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc sinh con để bán

1 trong nhóm đối tượng đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc sinh con để bán trẻ sơ sinh. Ảnh: Đồn Biên phòng Ngọc Côn
1 trong nhóm đối tượng đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc sinh con để bán trẻ sơ sinh. Ảnh: Đồn Biên phòng Ngọc Côn
1 trong nhóm đối tượng đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc sinh con để bán trẻ sơ sinh. Ảnh: Đồn Biên phòng Ngọc Côn
Lên top