Bắt 4 cán bộ lâm nghiệp để lâm tặc phá rừng ở Đắk Lắk

Công an đọc lệnh bắt giữ đối với các cán bộ công ty lâm nghiệp để mất rừng. Ảnh: HL
Công an đọc lệnh bắt giữ đối với các cán bộ công ty lâm nghiệp để mất rừng. Ảnh: HL
Công an đọc lệnh bắt giữ đối với các cán bộ công ty lâm nghiệp để mất rừng. Ảnh: HL
Lên top