Bắt 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng bắt giữ 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an
Lực lượng chức năng bắt giữ 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an
Lực lượng chức năng bắt giữ 3 người Hàn Quốc tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Công an
Lên top