Bắt 3 nam chuyển giới rủ rê khách mua dâm để trộm tài sản

Thiện, Chánh, Kiệt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Thiện, Chánh, Kiệt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Thiện, Chánh, Kiệt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Lên top