Bắt 3 đối tượng vị thành niên chuyên trộm cắp xe máy

3 đối tượng Vương, Thuận, Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: CC cung cấp.
3 đối tượng Vương, Thuận, Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: CC cung cấp.
3 đối tượng Vương, Thuận, Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: CC cung cấp.
Lên top