Bắt 3 đối tượng vận chuyển 28,5kg cần sa từ Lào về Huế tiêu thụ