Thanh Hóa:

Bắt 3 đối tượng cho lái xe uống thuốc hướng thần rồi chiếm đoạt ôtô