Bắt 3 bị can vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước liên quan đến Công ty Nhật Cường

Các bị can (từ trái sang phải) Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ảnh: Bộ Công an
Các bị can (từ trái sang phải) Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ảnh: Bộ Công an
Các bị can (từ trái sang phải) Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Ảnh: Bộ Công an
Lên top