Bắt 2 người Trung Quốc trốn cách ly phòng dịch COVID-19

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc trốn cách ly tập trung  ở Nghệ An khi đã vào đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lực lượng CSGT Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc trốn cách ly tập trung ở Nghệ An khi đã vào đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lực lượng CSGT Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc trốn cách ly tập trung ở Nghệ An khi đã vào đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: CA.
Lên top