Bắt 2 kẻ lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 3 tỉ

Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top