Bắt 2 đối tượng vượt biên trốn cách ly phòng dịch COVID-19

2 đối tượng vượt biên trốn cách ly bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: BP.
2 đối tượng vượt biên trốn cách ly bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: BP.
2 đối tượng vượt biên trốn cách ly bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Ảnh: BP.
Lên top