Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bắt 2 đối tượng vận chuyển 5 kg ma túy đá vào VN