Bắt 2 đối tượng nhiều tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản

2 đối tượng (Thịnh, bên trái) và Nam trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
2 đối tượng (Thịnh, bên trái) và Nam trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
2 đối tượng (Thịnh, bên trái) và Nam trộm cắp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top