Thanh Hóa:

Bắt 2 đối tượng bịt mặt, ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo

Lên top