Bắt 2 "đầu mối" vận chuyển hơn 5.000 viên ma túy bán cho các con nghiện

2 đối tượng (thứ và và thứ 3 từ trái sang) vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh: BP.
2 đối tượng (thứ và và thứ 3 từ trái sang) vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh: BP.
2 đối tượng (thứ và và thứ 3 từ trái sang) vận chuyển ma túy bị bắt giữ. Ảnh: BP.
Lên top