Bắt 14 đối tượng tiếp tay cho nhập cảnh trái phép

Đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.
Lên top