Bắt 11 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn

11 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị Công an Thành phố Hà Tĩnh bắt giữ.
11 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị Công an Thành phố Hà Tĩnh bắt giữ.
11 nam, nữ sử dụng ma túy trong khách sạn bị Công an Thành phố Hà Tĩnh bắt giữ.
Lên top