Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá xe ô tô trộm cắp tài sản

Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá xe ô tô trộm cắp tài sản. Ảnh: Hồ Văn
Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá xe ô tô trộm cắp tài sản. Ảnh: Hồ Văn
Bắt 10 thanh thiếu niên đập phá xe ô tô trộm cắp tài sản. Ảnh: Hồ Văn
Lên top