Bắt 1 thanh niên vận chuyển thuê 1 bánh heroin để lấy 1 triệu tiền công

Đối tượng vận chuyển trái phép 1 bánh heroin Quàng Văn Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP
Đối tượng vận chuyển trái phép 1 bánh heroin Quàng Văn Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP
Đối tượng vận chuyển trái phép 1 bánh heroin Quàng Văn Thức tại cơ quan điều tra. Ảnh: BĐBP
Lên top