Bắt 1 phụ nữ trẻ bán ma túy, thu nhiều vũ khí

Lên top