Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH

Đối tượng Hà Huy Toàn. Ảnh cơ quan công an
Đối tượng Hà Huy Toàn. Ảnh cơ quan công an
Đối tượng Hà Huy Toàn. Ảnh cơ quan công an
Lên top