Bảo vệ làm thêm nghề bán ma tuý, kết quả lãnh án chung thân

Bị cáo Nguyễn Hồng Xuân. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Hồng Xuân. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Hồng Xuân. Ảnh: Anh Tú
Lên top