Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ An:

Bảo vệ cất giấu mìn trong trường học