Bao vây bãi vàng “lậu”, nhiều đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu

Cơ quan chức năng bao vây địa điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh TT
Cơ quan chức năng bao vây địa điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh TT
Cơ quan chức năng bao vây địa điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh TT
Lên top