Báo động: Tăng đột biến “quý bà” là “ma cờ bạc”

Sòng bạc vừa bị triệt phá gồm toàn “quý bà“ bị triệt phá tại tỉnh An Giang hôm 16.3. Ảnh: Vũ Tiến
Sòng bạc vừa bị triệt phá gồm toàn “quý bà“ bị triệt phá tại tỉnh An Giang hôm 16.3. Ảnh: Vũ Tiến
Sòng bạc vừa bị triệt phá gồm toàn “quý bà“ bị triệt phá tại tỉnh An Giang hôm 16.3. Ảnh: Vũ Tiến
Lên top