Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Băng trộm vàng chấn động miền Tây: “Nhập nha”, ăn cơm xong, mới lấy tài sản!