Bạn trai bắn chết nữ sinh rồi tự sát từng có tiền án

Nghi can Thực. Ảnh: FB
Nghi can Thực. Ảnh: FB