Bản sao công chứng, chứng thực có hiệu lực trong bao lâu?

Bản sao các văn bằng cử nhân... có giá trị vô thời hạn. Ảnh: LĐO.
Bản sao các văn bằng cử nhân... có giá trị vô thời hạn. Ảnh: LĐO.
Bản sao các văn bằng cử nhân... có giá trị vô thời hạn. Ảnh: LĐO.
Lên top