Quận Cầu Giấy:

Ban hành nhiều văn bản sai quy định