Bán dâm đồng tính nam, lén quay video để tống tiền khách

Nguyễn Ngọc Phú, kẻ nhiều lần tống tiền khách mua dâm đồng tính, tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Nguyễn Ngọc Phú, kẻ nhiều lần tống tiền khách mua dâm đồng tính, tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Nguyễn Ngọc Phú, kẻ nhiều lần tống tiền khách mua dâm đồng tính, tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Lên top