Bắn chết bạn đi săn, do nhầm tưởng là thú rừng

Đối tượng Giàng A Dua. Ảnh:K.P
Đối tượng Giàng A Dua. Ảnh:K.P
Đối tượng Giàng A Dua. Ảnh:K.P
Lên top