Bán 20 con bò góp vốn mua ma túy tổng hợp về bán kiếm lời

Đối tượng Giàng Seo Pà và Vừ A Sinh cùng số tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Anh Dũng
Đối tượng Giàng Seo Pà và Vừ A Sinh cùng số tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Anh Dũng
Đối tượng Giàng Seo Pà và Vừ A Sinh cùng số tang vật là 60.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Anh Dũng
Lên top