Bấm còi xe xin đường, 3 bố con bị kẻ lạ dí súng bắn, kề dao vào cổ

Hiện trường vụ việc 3 bố con đi đường bị bắn vì còi xe. Ảnh: P.L
Hiện trường vụ việc 3 bố con đi đường bị bắn vì còi xe. Ảnh: P.L
Hiện trường vụ việc 3 bố con đi đường bị bắn vì còi xe. Ảnh: P.L
Lên top