“Bại tướng” của “Lục Vân Tiên mặc áo lính” lĩnh án tù chung thân

Anh Phạm Công Tùng nhận Bằng khen ở địa phương nơi cư trú.
Anh Phạm Công Tùng nhận Bằng khen ở địa phương nơi cư trú.
Anh Phạm Công Tùng nhận Bằng khen ở địa phương nơi cư trú.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top