Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm công tác bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Duy Khánh
Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Duy Khánh
Công ty Cổ phần Bách Đạt An bị phạt 600 triệu đồng vì vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Ảnh: Duy Khánh
Lên top