Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh chụp màn hình: Đình Trọng
Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh chụp màn hình: Đình Trọng
Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh chụp màn hình: Đình Trọng
Lên top