Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tuyên phạt 42 tháng tù

Bác sĩ Hoàng Công Lương.
Bác sĩ Hoàng Công Lương.
Bác sĩ Hoàng Công Lương.
Lên top