Bác sĩ chuyên khoa có vai trò ra sao trong đường dây mang thai hộ?

Hai bị can Thư và Thảo hiện bị tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Ảnh: Y.Hưng.
Hai bị can Thư và Thảo hiện bị tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Ảnh: Y.Hưng.
Hai bị can Thư và Thảo hiện bị tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại. Ảnh: Y.Hưng.
Lên top