Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém: Xin hoãn phiên tòa xử vợ cũ

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (phải) và vợ cũ.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (phải) và vợ cũ.
Bác sĩ Chiêm Quốc Thái (phải) và vợ cũ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top