Bắc Ninh: Tạm giữ 2 xe tải nghi chở 30 tấn chất thải công nghiệp

2 xe nghi chở chất thải công nghiệp. Ảnh: CACC.
2 xe nghi chở chất thải công nghiệp. Ảnh: CACC.
2 xe nghi chở chất thải công nghiệp. Ảnh: CACC.
Lên top