Bắc Ninh: Nam bảo vệ bị kẻ trộm đâm trọng thương, cướp 10 điện thoại

Nam bảo vệ sau khi bị đâm trọng thương đã được phát hiện khi nhân viên mở cửa đến làm việc. Ảnh: M.Chương.
Nam bảo vệ sau khi bị đâm trọng thương đã được phát hiện khi nhân viên mở cửa đến làm việc. Ảnh: M.Chương.
Nam bảo vệ sau khi bị đâm trọng thương đã được phát hiện khi nhân viên mở cửa đến làm việc. Ảnh: M.Chương.
Lên top