Bắc Ninh: Chủ quán Nhắng nướng làm nhục khách chuẩn bị hầu tòa

Kiểm sát viên tiến hành phúc cung đối với các bị can Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Nguyễn Bá Công
Kiểm sát viên tiến hành phúc cung đối với các bị can Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Nguyễn Bá Công
Kiểm sát viên tiến hành phúc cung đối với các bị can Nguyễn Văn Thiện. Ảnh: Nguyễn Bá Công
Lên top